مطالب پایه دوازدهم

مشاوره گروهی پایه دوازدهم

در مشاوره گروهی ، مشاور سعی میکند تا نکات کلیدی در 

رابطه با صحیح درس خواندن برای نتیجه بهتر در کنکور را به دانش آموزان معرفی کند

 

   


آرشیو
ورود به بخش محتوای مدرسه مجازی