مطالب پایه دوازدهم

مشاوره گروهی پایه دوازدهم

در مشاوره گروهی ، مشاور سعی میکند تا نکات کلیدی در 

رابطه با صحیح درس خواندن برای نتیجه بهتر در کنکور را به دانش آموزان معرفی کند

 

   

لینک های آرشیو
ورود به بخش محتوای مدرسه مجازی