کادر اداری سروش دبیرستان دوره دوم

 

جناب آقای عبدالله شیرازی   

مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی سروش

 

جناب آقای دکتر صالح باقری

نماینده مؤسس و مدیریت محترم دبیرستان دوره دوم سروش


دکتری تخصصی  (PhD)

رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

مشاهده رزومه

 

جناب آقای دکتر علی رفیع

معاونت آموزشی دبیرستان دوره دوم سروش

 

 

دکتری تخصصی  (PhD)

رشته شیمی گرایش نانوتکنولوژِی

 

آرشیو